Plan rozwoju nauczyciela współorganizującego (wspomagającego) ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego jest dokumentem opracowanym na podstawie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Dokument jest gotowym plan rozwoju zawodowego nauczyciela, który pełni funkcję nauczyciela współorganizującego proces kształcenia (potocznie – nauczyciela wspomagającego).

 

Plan zawiera aż 11 stron, na których opisano podstawę prawną, wymagania z niej wynikające, zadania, formy realizacji oraz terminy realizacji.

25,00

Opis

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego jest dokumentem opracowanym na podstawie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Dokument jest gotowym plan rozwoju zawodowego nauczyciela, który pełni funkcję nauczyciela współorganizującego proces kształcenia (potocznie – nauczyciela wspomagającego).

 

Dokument opracowano w Wordzie, co pozwala na edycję i wprowadzanie spersonalizowanych zmian.

 

Plan zawiera 11 stron, na których opisano podstawę prawną, wymagania z niej wynikające, zadania, formy realizacji oraz terminy realizacji.

 

Po złożeniu zamówienia dokument jest automatycznie przesyłany na e-mail. Prosimy o bardzo uważne wpisywanie danych podczas składania zamówienia.