Innowacja pedagogiczna w oparciu o Metodę globalnego czytania Glenna Domana

Innowacja pedagogiczna:

Słowo o porach roku

Innowacja pedagogiczna w oparciu o Metodę globalnego czytania Glenna Domana

80,00

Opis

Innowacja pedagogiczna programowo-metodyczna została opracowana przez mgr Karolinę Pol.

 

Jej pełny tytuł brzmi: Słowo o porach roku. Innowacja pedagogiczna w oparciu o Metodę globalnego czytania Glenna Domana

 

Adresatami innowacją są uczniowie edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej.

 

Głównym celem przygotowanej innowacji pedagogicznej jest:

“Nauka czytania przy pomocy Metody globalnego czytania Glenna Domana oraz wprowadzenie słownictwa dotyczącego pór roku, integrując kształcenie polonistyczne z edukacją przyrodniczą.”

 

Czas trwania innowacji pedagogicznej: rok szkolny.

 

W pakiecie otrzymujecie:

  • opis innowacji pedagogicznej w czterech wariantach dostosowanych do grup wiekowych, będących adresatami innowacji;
  • trzy warianty harmonogramów wprowadzania słownictwa (harmonogram A prezentacja I zestawu po 5 wyrazów; harmonogram B prezentacja II zestawów po 5 wyrazów; harmonogram C prezentacja III zestawów po 5 wyrazów);
  • arkusz obserwacji umiejętności dziecka w zakresie wprowadzania metody;
  • PAKIET OK. 200-KART W FORMACIE PDF z wyrazami dotyczącymi czterech pór roku.

 

Przygotowana innowacja pedagogiczna stanowi gotowy dokument do przedłożenia w placówce oraz pełny zestaw materiałów pozwalających na wprowadzanie innowacji pedagogicznej niemalże “od jutra”.

 

Pakiet z innowacją pedagogiczną zostanie przesłany na adres e-mail zamawiającego od razu po sfinalizowaniu zamówienia.

Zamawiający otrzymuje nielimitowany dostęp do dokumentacji.