Awans zawodowy nauczyciela na podstawie zasad obowiązujących od 1 września 2022 Kurs on-line

W kursie on-line omówione zostały procedury awansu zawodowego nauczycieli obowiązujące od 1 września 2022 roku, uwzględniając również przepisy przejściowe.

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli na drodze awansu zawodowego.  Zarówno do nauczycieli, rozpoczynających drogę awansu, jak i nauczycieli, którzy są w trakcie. Ponadto kurs skierowany jest do dyrektorów oraz mentorów, którzy zobowiązani są, aby doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli mentora oraz członka komisji.

80,00

Opis

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli na drodze awansu zawodowego.  Zarówno do nauczycieli, rozpoczynających drogę awansu, jak i nauczycieli, którzy są w trakcie. Ponadto kurs skierowany jest do dyrektorów oraz mentorów, którzy zobowiązani są, aby doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli mentora oraz członka komisji.

 

W kursie on-line omówione zostały procedury awansu zawodowego nauczycieli obowiązujące od 1 września 2022 roku, uwzględniając również przepisy przejściowe.

 

Program kursu:

 • obowiązująca postawa prawna związana z awansem zawodowym nauczyciela;
 • przepisy i procedury dotyczące oceny pracy nauczycieli;
 • docelowa ścieżka awansu zawodowego nauczyciela od 1 września 2022 r.;
 • zadania i obowiązki nauczycieli w awansie oraz mentora;
 • przepisy przejściowe.

 

Materiały dołączone do kursu:

 • film szkoleniowy;
 • prezentacja multimedialna ze schematami graficznymi procedur;
 • obowiązujące akty prawne;
 • kilkunastostronicowy skrypt;
 • planery z propozycją realizacji zadań obowiązujących nauczycieli kontraktowych i mianowanych (dla osób, których obowiązują przepisy przejściowe)
 • kalendarz zrealizowanych szkoleń.

 

CELE

Po szkoleniu uczestnicy:

 • znają podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli;
 • znają procedury dotyczące nowej ścieżki awansu zawodowego;
 • znają przepisy przejściowe;
 • wiedzą, jakie zastosowanie mają przepisy w placówkach publicznych i niepublicznych;
 • znają zasady oceny pracy nauczycieli;
 • wiedzą, jakie są zadania dyrektora w stosunku do nauczycieli w awansie;
 • wiedzą, jakie są zadania mentora;
 • znają zadania nauczycieli początkujących;
 • wiedzą, jakie zastosowanie mają przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

 

Każdy uczestnik kursu on-line otrzymuje imienne zaświadczenie z wykazem treści programowych.

 

Dostęp do kursu jest nielimitowany, co oznacza, że z materiałów można korzystać wielokrotnie w dowolnym czasie.

 

Istnieje możliwość dobrania do kursu drukowanego zaświadczenia, które przesyłane jest pocztą na wskazany w zamówieniu adres.

 

Autorka kursu on-line: mgr Karolina Pol.

 

Mgr Karolina Pol jest właścicielką EduKaPol Szkolenia. Szkoli nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych od roku 2013, a od kwietnia 2017 roku z ramienia EduKaPol Szkolenia. Wcześniej pracowała 6 lat jako nauczycielka języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz dyrektorka w żłobku i przedszkolu.
Od około 10 lat pomaga nauczycielom i rodzicom wprowadzać innowacyjne metody edukacyjne. Przede wszystkich adaptuje Metodę globalnego czytania Glenna Domana na gruncie pracy w żłobkach, przedszkolach oraz edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto jako pierwsza w Polsce adaptuje Matematykę intuicyjną w edukacji elementarnej.
Współpracuje z dużymi wydawnictwami takimi jak Operon (do roku 2015), Wydawnictwo PWN, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Wydawnictwo Olesiejuk, Wydawnictwo Edgard, Wydawnictwo Harmonia, Wydawnictwo Babaryba.
Współpracowała również z TVP jako ekspert w programie na żywo “Wielka Matura Polaków” – to na ułożone przez Karolinę Pol pytania odpowiadaliście w programie w 2015 roku.
Trenerka przeprowadziła ok. 2000 godzin szkoleń dla nauczycieli. Szkoleń z Metody globalnego czytania Glenna Domana, w których przedstawia również swoją koncepcję adaptacji metody przeprowadziła ok. 200.
Ponadto od kwietnia 2020 r. już 18 000 nauczycieli skorzystało kursów on-line autorstwa mgr Karoliny Pol.
Autorka następujących publikacji:
Współczesne wzorce osobowe i ich oddziaływanie na dzieci. „Edukacja Pomorska” 2013, nr 59, s. 9-11.
Problemy z aniołem. Sienkiewicz w podstrukturalnych strategiach [w:] Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, pod red. Iwony Morawskiej i Małgorzaty Latoch-Zielińskiej, Lublin 2017, s. 199-207.
Początek jest najważniejszy. Dziecko jako czytelnik [w:] Wokół edukacji polonistycznej: dylematy – diagnozy – propozycje, pod. red. B. Jarosz, I. Puchali, J. Wakulak, Lublin 2018, s. 103-114.
Szkolne zmagania z narracją historyczną w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza. „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”
Możliwości „otwierania” szkolnego Sienkiewicza [w:] ADAPTACJE. Szkolne użycia ponowoczesnych (anty) teorii literatury, pod red. Grażyny Tomaszewskiej i Dariusza Szczukowskiego, Gdańsk 2018.
Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, pod red. M. Marzec-Jóźwickiej, A. Karczewskiej, S.J. Żurka, Lublin 2019, s. 497-506.
oraz prelegentka następujących konferencji naukowych:
„Dziecko – dorosły – uczeń w edukacji. Tradycja i nowoczesność”; Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS w Lublinie; 03.06.2016; temat wystąpienia: Początek jest najważniejszy. Dziecko jako czytelnik;
„Edukacja polonistyczna – metamorfozy”; Instytut Filologii Polskiej UMCS, Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie; 26-27.09.2016; temat wystąpienia Problemy z aniołem. Sienkiewicz w podstrukturalnych strategiach;
„Sienkiewicz (nie)znany”, Wydział Filologiczny UG, 29.11.2016, temat wystąpienia: Czy Krzyżaków opisanych przez Henryka Sienkiewicza możemy nazywać rycerzami?;
„III Kongres Dydaktyki Polonistycznej w Lublinie”; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; 22-25.11.2018, temat wystąpienia: Czy istnieje coś gorszego od śmierci? Sienkiewicz w obliczu poststrukturalnych strategii.
„Emocje – Płeć – Literatura”; Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 15.06.2018, temat wystąpienia: Sienkiewiczowska kreacja kobiety jako Anioła Stróża.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.