Drukowane zaświadczenie o uczestnictwie w kursie on-line

16,00

Opis

Każdy uczestnik kursu on-line otrzymuje imienne zaświadczenie w formie elektronicznej.

 

Istnieje również możliwość przesłania drukowanego zaświadczenia kurierem na podany w zamówieniu adres. Wówczas koszt takiego zaświadczenia to 16 zł.