Drukowane zaświadczenie o uczestnictwie w kursie on-line

19,00

Opis

Każdy uczestnik kursu on-line otrzymuje imienne zaświadczenie w formie elektronicznej.

 

Istnieje również możliwość przesłania drukowanego zaświadczenia pocztą na podany w zamówieniu adres. Wówczas koszt takiego zaświadczenia to 19 zł.