Sprawozdanie nauczyciela przedszkola ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE PRZYGOTOWANE JEST DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH W PRZEDSZKOLACH.

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego to dokument opracowany na około 30 stronach A4.

Jest to gotowy wzór wypełniony konkretnymi przykładami realizacji zadań, wynikających z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

30,00

Opis

SPRAWOZDANIE PRZYGOTOWANE JEST DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH W PRZEDSZKOLACH.

 

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego to dokument opracowany na około 30 stronach A4.

Jest to gotowy wzór wypełniony konkretnymi przykładami realizacji zadań, wynikających z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Dokument przygotowano w programie Word, co pozwala na edycję, tj. wpisanie danych nauczyciela, placówki oraz rozszerzenia o własne zapisy.

 

Sprawozdanie dotyczy tzw. “starej” ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.