Uczeń z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym) Kurs on-line

Kurs on-line “Uczeń z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)” jest dedykowany nauczycielom, pedagogom, terapeutom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w edukację dzieci z FAS.

FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy, to zespół wad wrodzonych, które wynikają z narażenia płodu na alkohol w czasie ciąży. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mogą doświadczać różnorodnych trudności w nauce, zachowaniu i społecznych interakcjach.

Kurs on-line “Uczeń z FAS” ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego wspierania edukacyjnego rozwoju dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym.

 

70,00

Opis

Kurs on-line “Uczeń z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)” jest dedykowany nauczycielom, pedagogom, terapeutom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w edukację dzieci z FAS.

FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy, to zespół wad wrodzonych, które wynikają z narażenia płodu na alkohol w czasie ciąży. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mogą doświadczać różnorodnych trudności w nauce, zachowaniu i społecznych interakcjach.

 

Opis kursu:

  1. Wprowadzenie do FAS: Kurs rozpoczyna się od omówienia podstawowych informacji na temat FAS, objawów i konsekwencji narażenia płodu na alkohol podczas ciąży. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wpływu alkoholu na rozwijający się organizm dziecka oraz zrozumieją, dlaczego dzieci z FAS potrzebują specjalnego podejścia w procesie edukacyjnym.
  2. Diagnoza i identyfikacja: Kurs skupia się na metodach diagnozowania FAS oraz identyfikacji uczniów z tym zespołem. Uczestnicy dowiedzą się, jakie wyzwania mogą pojawić się w procesie identyfikacji dzieci z FAS oraz jak wspierać je w szkole.
  3. Strategie nauczania: Kolejny etap kursu koncentruje się na praktycznych strategiach nauczania, które mogą być skuteczne w przypadku uczniów z FAS. Prowadząca omawia różnorodne metody i narzędzia, które pomagają dostosować proces nauczania do indywidualnych potrzeb tych uczniów.
  4. Wsparcie emocjonalne i społeczne: Kurs obejmuje również aspekty wsparcia emocjonalnego i społecznego dla uczniów z FAS. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat tego, jak budować pozytywne relacje, wspierać rozwój społeczny i emocjonalny oraz radzić sobie z ewentualnymi trudnościami w zachowaniu.
  5. Współpraca z rodzicami: Kurs skupia się także na budowaniu efektywnej współpracy z rodzicami dzieci z FAS. Prowadząca omawia strategie komunikacyjne, które pomagają tworzyć partnerskie relacje z rodzinami uczniów, wspierając tym samym całożyciowy rozwój dziecka.

 

Kurs on-line “Uczeń z FAS” ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego wspierania edukacyjnego rozwoju dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym.

 

Program:

1. Zespół FAS (charakterystyka zaburzenia, diagnoza).

2. FAS a FASD.

3. Sylwetka ucznia z FAS:

• cechy charakterystyczne;

• trudności w funkcjonowaniu, problemy z zachowaniem;

• problemy zdrowotne;

• trudności w procesie edukacji.

4. Pomoc, metody pracy, zajęcia.

5. Podstawowe zasady postępowania z uczniem z FAS.

6. Współpraca wychowawców, nauczycieli, specjalistów w kontekście ucznia z FAS.

 

W kursie on-line otrzymasz:

  • film szkoleniowy w wymiarze 1 godziny zegarowej;
  • prezentację multimedialną;
  • IMIENNE ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU w wersji elektronicznej.

 

CELE
Po szkoleniu uczestnicy:
• potrafią scharakteryzować zespół FAS;
• znają różnicę między FAS a FASD;
• wiedzą jakimi cechami charakteryzuje się uczeń z FAS i z jakimi trudnościami się
spotyka;
• znają sposoby i metody pomocy oraz rodzaje zajęć w szkole, w jakich może
uczestniczyć uczeń z FAS;
• potrafią określić w jaki sposób postępować z uczniem z FAS;
• znają zasady współpracy nauczycieli i specjalistów w odniesieniu do ucznia z FAS.

 

Dostęp do kursu jest nielimitowany, co oznacza, że z materiałów można korzystać wielokrotnie w dowolnym czasie.

 

Istnieje możliwość dobrania do kursu drukowanego zaświadczenia, które przesyłane jest pocztą na wskazany w zamówieniu adres.

 

Autorka kursu on-line: mgr Weronika Kmieciak

Weronika Kmieciak z wykształcenia jest pedagogiem, pedagogiem specjalnym, katechetą, terapeutą zajęciowym. Pracuje w szkole podstawowej, gdzie uczy religii, jest pedagogiem szkolnym oraz prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego. Sprawuje opiekę nad Samorządem Szkolnym oraz Szkolnym Kołem PCK. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, wyzwań i możliwości ciągłego rozwoju. W pracy z uczniami wykorzystuje swoją pasję do muzyki, fotografii oraz zainteresowanie TIK.
Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wychowawca w świetlicach środowiskowych oraz nauczyciel wspomagający ucznia z autyzmem. Od wielu lat jest kierownikiem różnych form wypoczynku (kolonie, obozy), co sprawia jej wiele radości i satysfakcji oraz pozwala budować relacje z dziećmi i młodzieżą. W obszarze jej zainteresowań naukowych leży teologia, poradnictwo, psychopedagogika, coaching.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Może spodoba się również…