Teczka nauczyciela współorganizującego proces kształcenia

65,00

Opis

Teczka zawiera dokumenty:

  • trzy programy zajęć rewalidacyjnych (dla uczniów: słabowidzących, słabosłyszących, w spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera).
  • wzór IPET;
  • modyfikacja IPETu;
  • wzór WOPFu;
  • tabela kontaktów z rodzicami uczniów;
  • kontrakt współpracy pomiędzy nauczycielem współorganizującym proces kształcenia oraz rodzicami uczniów;
  • zgoda na bezpieczne przytrzymanie dziecka w sytuacji wystąpienia zachowania agresywnego;
  • miejsce na usystematyzowane notatki własne nauczyciela współorganizującego;
  • tabela do uzupełnienia wykazem zajęć ustalonych dla ucznia posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dokumenty stanowiące zawartość teczki są produktami elektronicznymi. Przygotowano je w programie Word, co pozwala na modyfikację i wprowadzanie spersonalizowanych zmian, a także wypełnianie tabel i szablonów.

 

 

Dokumenty przesyłane są na e-mail podany w zamówieniu automatycznie. Prosimy o uważne wypełnianie pól zamówienia i podanie poprawnego adresu e-mail.