Teczka ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Kurs on-line „Teczka Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” dedykowany jest nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pedagogom specjalnym oraz innym profesjonalistom, którzy są związani z edukacją dzieci i młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE).

Kurs dostarcza niezbędnych narzędzi i wiedzy, które będą stanowiły pomoc przy obowiązkowej dokumentacji dotyczącej uczniów ze SPE, którzy uczęszczają do naszej placówki.

Kurs skupia się również na dostarczeniu praktycznych narzędzi, strategii i wskazówek, które pomogą nauczycielom tworzyć inkluzywną przestrzeń edukacyjną, w której każdy uczeń może rozwijać swoje umiejętności i potencjał.

Program kursu on-line:

1. Charakterystyka uczniów ze SPE.
2. Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej.
3. Dokumentacja uczniów SPE.
4. WOPFU i IPET analiza najważniejszych dokumentów ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Arkusz dostosowań dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

W kursie on-line otrzymasz:

  • film szkoleniowy w wymiarze 2 godzin zegarowych;
  • prezentację multimedialną;
  • wzór pisma informującego rodziców uczniów o udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • wzór IPET;
  • modyfikacja IPETu;
  • wzór WOPFu;
  • wzór arkusza dostosowań ucznia z opinią;
  • lista uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • arkusz oceny efektywności udzielnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • IMIENNE ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU w wersji elektronicznej.

Dostęp do kursu jest nielimitowany, co oznacza, że z materiałów można korzystać wielokrotnie w dowolnym czasie.

Istnieje możliwość dobrania do kursu drukowanego zaświadczenia, które przesyłane jest pocztą na wskazany w zamówieniu adres.

Autorka kursu on-line: mgr Monika Sargalska

Monika Sargalska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki. Jest certyfikowanym specjalistą metody strukturalnej.
Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako wychowawca w przedszkolu. Obecnie jest nauczycielem w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Na co dzień pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ze spektrum autyzmu), prowadzi zajęcia rewalidacyjne. Pracowała również jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z przedszkolakami, jak i uczniami szkół podstawowych. Ciągle podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, warsztatach. Praca z dziećmi jest jej pasją i daje wiele satysfakcji.

Poleć znajomym i udostępnij:

Karolina Pol

O prowadzącej:

Właścicielka EduKaPol Szkolenia
z wieloletnim doświadczeniem
w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Pomaga nauczycielom z całej Polski poznawać i stosować innowacyjne metody edukacyjne. Podpowiada jak zaplanować i zorganizować pracę określonymi metodami tak, aby prowadzone przez nauczycieli zajęcia były atrakcyjne, a ich efekty miały wpływ na efektywny
i zintegrowany rozwój uczniów.  

Najnowsze szkolenia:

Bądź na bieżąco: