Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Program kursu on-line:

1. Czym są trudności w uczeniu się matematyki?
• Definicja dyskalkulii.
• Kryteria diagnostyczne – najnowsze spojrzenie.
• Diagnoza w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
2. Przyczyny dyskalkulii.
3. Objawy dyskalkulii.
4. Trudności występujące u ucznia z dyskalkulią.
5. Praca z uczniem z dyskalkulią – metody, formy, wskazówki dla nauczycieli.
6. Praktyczne wskazówki dla rodziców – jak wspierać dziecko z dyskalkulią?
7. Uczeń z dyskalkulią – dostosowania na egzaminie ósmoklasisty.

CELE
Po szkoleniu uczestnicy:

• wiedzą czym są trudności w uczeniu się matematyki;
• znają definicję dyskalkulii oraz kryteria diagnostyczne;
• znają przyczyny dyskalkulii;
• potrafią rozpoznać objawy dyskalkulii;
• rozpoznają trudności występujące u ucznia z dyskalkulią;
• wiedzą jak pracować z uczniem z dyskalkulią;
• wiedzą jak wspierać dziecko z dyskalkulią jako rodzic;
• znają możliwe dostosowania na egzaminie ósmoklasisty dla uczniów z dyskalkulią.

W kursie on-line otrzymujecie:

  • film z nagraniem webinaru w wymiarze 1 godziny zegarowej;
  • prezentację multimedialną;
  • IMIENNE ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU w wersji elektronicznej.

Dostęp do kursu jest nielimitowany, co oznacza, że z materiałów można korzystać wielokrotnie w dowolnym czasie.

Poleć znajomym i udostępnij:

Karolina Pol

O prowadzącej:

Właścicielka EduKaPol Szkolenia
z wieloletnim doświadczeniem
w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Pomaga nauczycielom z całej Polski poznawać i stosować innowacyjne metody edukacyjne. Podpowiada jak zaplanować i zorganizować pracę określonymi metodami tak, aby prowadzone przez nauczycieli zajęcia były atrakcyjne, a ich efekty miały wpływ na efektywny
i zintegrowany rozwój uczniów.  

Najnowsze szkolenia:

Bądź na bieżąco: