Uczeń z trudnościami w pisaniu (dysortografia, dysgrafia)

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci z trudnościami w pisaniu.

Program kursu on-line:

1. Czym są trudności w pisaniu?
• Definicja dysortografii i dysgrafii.
• Kryteria diagnostyczne – najnowsze spojrzenie.
• Diagnoza w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
2. Przyczyny dysortografii i dysgrafii.
3. Objawy dysortografii i dysgrafii.
4. Praca z uczniem z dysortografią i dysgrafią – metody, formy, wskazówki dla nauczycieli.
5. Terapia ręki jako wsparcie dla uczniów z dysgrafią.
6. Praktyczne wskazówki dla rodziców – jak wspierać dziecko z dysortografią i dysgrafią?
7. Uczeń z dysortografią i dysgrafią – dostosowania na egzaminie ósmoklasisty.

CELE
Po szkoleniu uczestnicy:

• wiedzą czym są trudności w pisaniu;
• znają definicję dysortografii i dysgrafii oraz kryteria diagnostyczne;
• znają przyczyny dysortografii i dysgrafii;
• potrafią rozpoznać objawy dysortografii i dysgrafii;
• rozpoznają trudności występujące u ucznia z dysortografią i dysgrafią;
• wiedzą jak pracować z uczniem z dysortografią i dysgrafią;
• wiedzą jak wspierać dziecko z dysortografią i dysgrafią jako rodzic;
• znają możliwe dostosowania na egzaminie ósmoklasisty dla uczniów z dysortografią i dysgrafią.

W kursie on-line otrzymujecie:

  • film z nagraniem webinaru w wymiarze 1 godziny zegarowej;
  • prezentację multimedialną;
  • IMIENNE ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU w wersji elektronicznej.

Dostęp do kursu jest nielimitowany, co oznacza, że z materiałów można korzystać wielokrotnie w dowolnym czasie.

Poleć znajomym i udostępnij:

Karolina Pol

O prowadzącej:

Właścicielka EduKaPol Szkolenia
z wieloletnim doświadczeniem
w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Pomaga nauczycielom z całej Polski poznawać i stosować innowacyjne metody edukacyjne. Podpowiada jak zaplanować i zorganizować pracę określonymi metodami tak, aby prowadzone przez nauczycieli zajęcia były atrakcyjne, a ich efekty miały wpływ na efektywny
i zintegrowany rozwój uczniów.  

Najnowsze szkolenia:

Bądź na bieżąco: