Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych szkół

Organizujemy szkolenia szkolenia dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych z terenu całej Polski. Mają one na celu rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej oraz inspirację do podejmowania nieustannie nowych wyzwań. Zapewniamy wszelkie materiały potrzebne do aktywności warsztatowych oraz wystawiamy imiennie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Każde szkolenie zakłada część teoretyczną oraz praktyczną. Oferta przeznaczona jest dla placówek oraz dla zorganizowanych grup nauczycieli z różnych placówek, którzy mogą się połączyć w ramach odbycia wspólnego szkolenia.

Zaufali nam:

Podczas szkolenia najbardziej podobała mi się swoboda prowadzenia przez p. Karolinę Pol bez rezygnacji ze strony merytorycznej.
Nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Lęborku
Prowadzącą Karolinę Pol wyróżnia życzliwość, bezpośredniość, wprowadzanie miłej atmosfery, uporządkowanie i jasność przekazu.
Nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Lęborku
Na szkoleniu najbardziej podobała mi się dobra energia prowadzącej Karoliny Pol i jej fachowe podejście do warsztatów.
Nauczycielka
Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej
Pani Karolina Pol umiejętnie potrafi zmotywować uczestników do aktywnego uczestnictwa w warsztatach.
Nauczycielka
Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla euismod justo id nibh efficitur dignissim. Quisque vel nunc augue. Phasellus ligula orci, suscipit non velit id, mattis dignissim dui.
Jan Kowalski
Szkoła w Gdyni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla euismod justo id nibh efficitur dignissim. Quisque vel nunc augue. Phasellus ligula orci, suscipit non velit id, mattis dignissim dui.
Jan Kowalski
Szkoła w Gdyni

Programy szkoleń:

– z jakim potencjałem się rodzimy?
– jak cukier oddziałuje na mózg?
– mózg dziecka a aktywność fizyczna;
– półkulowość mózgu w rozwoju;
– neurony lustrzane;
– kształcenie wielozmysłowe;
– nauka przez zabawę.

– w jakie role wciela się współczesny uczeń i dlaczego?
– dostrzeżenie i omówienie zmian w życiu współczesnych nastolatków;
– omówienie problemów wychowawczych, z którymi borykają się nauczyciele;
– zrozumienie języka młodzieży;
– odnalezienie wspólnego dla nauczyciela i ucznia kodu językowego;
– opracowanie strategii bycia dla ucznia partnerem i przewodnikiem.

– reakcje uczniów na lektury szkolne;
– zbadanie przyczyn sceptycznego podejścia do lektury szkolnych;
– zaproponowanie innych określeń lektur szkolnych;
– opracowanie strategii omawiania lektur w sposób atrakcyjny dla uczniów i nauczycieli;
– propozycje narzędzi i metod omawiania lektur;
– nauka poprzez zabawę;
– propozycje zabaw w ramach omawiania lektur.

– jakie strony internetowe są najpopularniejsze wśród młodzieży?
– jakie gry spędzają nastolatkom sen z powiek?
– na jakich portalach społecznościowych uczniowie zakładają konta i jakie informacje
o sobie umieszczają?
– przed jakimi zagrożeniami cyberprzestrzeni należy ich ochronić i w jaki sposób?
– z jakich aplikacji korzysta młodzież i w jakim celu?
– jak zrozumieć język internetu?
– w jaki sposób wykorzystać strony internetowe i portale społecznościowe do promocji szkoły?
– dlaczego warto założyć bloga?
– czy warto przeprowadzić w szkole warsztaty o specyfice i zagrożeniach internetu?

– zastosowanie gier w edukacji;
– jak projektować gry planszowe i przestrzenne?
– konatruowanie zrozumiałych i logicznych zasad oraz instrukcji;
– kształtowanie wyobraźni, kreatywności i myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez tworzenie i rozgrywanie gier planszowych.

– rozwijanie umiejętności współdziałania, logicznego myślenia;
– przegląd gier planszowych;
– gramy w popularne gry planszowe;
– przyjemność rozgrywek;

– recenzujemy przetestowane gry planszowe dla młodzieży.

– cecha a jej interpretacja;
– pozytywna i negatywna interpretacja zachowań;
– z czego może wynikać obniżona samoocena?
– jakim uczuciom towarzyszy zaniżona samoocena?
– komponenty poczucia własnej wartości: intelektualny, emocjonalny, behawioralny
– sytuacje trudne dla dzieci oraz próby rozwiązania.

– przyczyny niechęci do nauki i źródła niepowodzeń;
– metody i techniki zwiększające motywację uczniów do nauki;
– zwiększanie poczucia własnej wartości i zachęcania bez nagród – omówienie kwestii motywacyjnych;
– praca zespołowa, a jej wpływ na motywację uczniów w grupie;
– uczenia samodzielnego myślenia.

– kreatywność – motywacje i mity;
– warunki i kierunek rozwoju kreatywności;
– założenia treningu kreatywności;
– etapy i wskazówki efektywnego treningu;
– metoda treningu kreatywności w praktyce;
– metoda pięciu kroków (przełamywanie barier, nowa perspektywa, budowanie skojarzeń, twórcze przekształcenia, rozwiązywanie problemów).

– zderzenie marzeń z rzeczywistością w pracy nauczyciela;
– dwa oblicza stresu eustres i dystres;
– czynniki stresogenne w pracy nauczyciela – ich źródła i próby rozwiązania;
– narzędzia coachingowe, pozwalające oswoić stres;
– praktyczne wskazówki radzenia sobie ze stresem.

– reklama tradycyjna;
– działania internetowe – promocja w sieci;
– moja placówka w social mediach;
– moja placówka moją marką;
– marketing szeptany;
– kooperacja kadry pedagogicznej oraz rodziców w budowaniu wizerunku placówki.

– trudne sytuacje i trudne rozmowy;
– co mówi? co myśli? co robi? co czuje nauczyciel w kontaktach z rodzicami uczniów?;
– metody skutecznej komunikacja z rodzicami;
– asertywność w zakresie komunikacji;
– jak usprawnić komunikację z rodzicami w przestrzeni placówki?

– jak wypracować zasady pracy grupowej? 
– jak zintegrować grupę? 
– jak wspierać uczniów w odkrywaniu swoich mocnych stron?
– jak rozwijać u uczniów umiejętności konstruktywnego komunikowania się z innymi?
– jak podnosić poziom energii w grupie?

– sześć podstaw zarządzania czasem;
– efektywne planowanie i wykonywanie zadań;
– sposoby wzmocnienia koncentracji;
– sposoby zwalczania prokrastynacji (odkładania na później);
– tworzenie planów;
– zasada OATS (wyniki, działania, czas, harmonogram).

– formy przemocy;
– jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą przemocy lub zastraszania w szkole?;
– możliwe reakcje dzieci na doznawanie przemocy;
– sprawcy zastraszania;
– rola obserwatora zastraszania;
– sposoby zapobiegania przemocy i zastraszania w szkole;
– jak pomóc zastraszonemu dziecku, dziecku będącemu biernym obserwatorem zastraszania, dziecku prześladującemu innych;
– współpraca z rodzicami przy zjawisku bullyingu.

– sposoby poprawy pamięci;
– trening mózgu;
– techniki mnemotechniczne (historie, akronimy, akrostychy, skojarzenia);
– zastosowanie mnemotechnik w życiu codziennym.

– kim jest coach?
– nauczyciel w roli coacha;
– komunikacja interpersonalna;
– rozwiązywanie sytuacji trudnych;
– myślenie strategiczne;
– trening kreatywności.

– głos narzędziem pracy nauczyciela. Podstawowe wiadomości na temat budowy i fizjologii aparatu mowy;
– uwolnij oddech! Nauka prawidłowego typu oddychania w mowie;
– poznaj swój głos! Usprawniamy pracę fałdów głosowych;
– ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych;
– „W Szczebrzeszynie…”, czyli dykcja nie taka straszna, jak ją malują.
– higiena głosu i profilaktyka w jego zaburzeniach (dysfoniach);
– znaczenie postawy ciała dla zdrowej emisji głosu.

–  przyczyny powstawania wypalenia zawodowego;
– objawy i etapy wypalenia zawodowego;
– diagnoza osobistych obszarów wypalenia zawodowego;
– źródła wypalenia zawodowego;
– stres a wypalenie zawodowe nauczyciela;
– sposoby radzenia sobie ze stresem.

 ocenianie kształtujące;
– konstruowanie celów i kryteriów sukcesu;
– ustalenie na co będziemy zwracać uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu); określenie faktów, dowodów, które pokażą nauczycielowi i uczniowi, czy cel lekcji został osiągnięty;
– pytania kluczowe;
– umiejętne zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą;
– techniki uzyskiwania informacji zwrotnych od uczniów;
– informacja zwrotna od nauczyciela;
– konstruowanie rzeczowych, wieloelementowych informacji zwrotnych;
– stworzenie warunków umożliwiających uczniom wzajemne korzystanie ze swojej wiedzy
i pomocy;
– współpraca uczniowska;
– wspomaganie uczniów, aby stali się autorami/właścicielami procesu własnego uczenia się.