INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą RODO.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EduKaPol Szkolenia Karolina Pol-Śrubka z siedzibą w Kosakowie przy ul. Astrowej 6/2, kod pocztowy 81-198, adres e-mail: kontakt@edukapol.pl, tel. 693-602-744.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest: kontakt z klientem odwiedzającym witrynę internetową. Każdy odwiedzający stronę internetową klient ma możliwość kontaktu bezpośredniego bądź za pośrednictwem formularzy kontaktowych i/oraz wtyczki Facebook Messenger. Najczęstszym celem korzystania z wyżej wymienionych narzędzi jest kontakt między klientem a naszą firmą w celu zapytania ofertowego, zadania pytania lub złożenia zamówienia na usługi bądź produkty. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień oraz zapytań i nie przetrzymujemy ich dłużej niż okres trwania realizacji Państwa zamówienia. Państwa dane trafiają na naszą skrzynkę e-mail i nie są gromadzone do żadnych dodatkowych celów marketingowych poza wyżej wymienioną formą kontaktu.W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.