Szkolenie w Gdańsku 19.09.2020 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej

ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ, które odbędzie się dnia 19.09.2020 (sobota) w GDAŃSKU w godzinach 10.00-13.00.

150,00

Opis

Przyjmujemy zapisy na szkolenie z ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ, które odbędzie się dnia 19.09.2020 (sobota) w GDAŃSKU.

Szkolenie trwa 3 godziny od 10.00-13.00.

Program szkolenia:
– inicjatorzy i osoby udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce oświatowej;
– formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
– kształcenie specjalne;
– wielospecjalistyczna diagnoza poziomu funkcjonowania ucznia;
– indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny;
– kompetencje poradni psychologiczno – pedagogicznej (opiniowanie, orzekanie);
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w placówce;
– dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Szkolenie prowadzi: mgr Malwina Milian:
– nauczycielka edukacji przedszkolnej;
– logopeda,
– terapeuta pedagogiczny,
– oligofrenopedagog.

 

W cenie szkolenia:
– materiały szkoleniowe w formie skryptu;
– długopisy;
– opieka przy wprowadzaniu metod edukacyjnych;
– materiały uzupełniające w formie elektronicznej;
– imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z wykazem treści programowych;
– poczęstunek ciasteczkami, kawą i herbatą;
– prezenty i katalogi od wydawnictw, z którymi współpracujemy;
– zapewniamy także wszystkie niezbędne materiały do aktywności warsztatowych.

UWAGA!
Jeżeli potrzebna jest faktura, prosimy o kontakt PRZED dokonaniem zakupu.

Kontakt:
kontakt@edukapol.pl
693-602-744 – zapisy na szkolenie
509-203-541 – faktury i płatności