Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji ucznia z orzeczeniem – IPET i WOPFU KURS ON-LINE

Kurs on-line pt. „Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji ucznia z orzeczeniem – IPET i WOPFU” skierowany jest do nauczycieli specjalistów konstruujących wymienione w temacie kursu dokumenty. IPET i WOPFu to niezbędna dokumentacja dla każdego ucznia z orzeczeniem.

100,00

Opis

Kurs on-line pt. „Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji ucznia z orzeczeniem – IPET i WOPFU” skierowany jest do nauczycieli specjalistów konstruujących wymienione w temacie kursu dokumenty. IPET i WOPFu to niezbędna dokumentacja dla każdego ucznia z orzeczeniem.

Zawartość kursu on-line:
  • dwugodzinne nagranie webinaru;
  • materiały szkoleniowe w wersji pdf;
  • wzory WOPFu oraz IPETu;
  • IMIENNE ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU.
Program szkolenia:
1. Powitanie i przedstawienie się.
2. Dokumenty ucznia z orzeczeniem – WOPFU i IPET.
3. WOPFU i IPET – przepisy prawne.
4. WOPFU i IPET – obowiązki i zadania dyrektora, nauczycieli, zespołu.
5. WOPFU – zasady opracowania, diagnoza.
6. IPET – analiza orzeczenia, podstawa tworzenia dokumentu.
7. Analiza składowych IPET.
8. Ocena efektywności działań, modyfikacja IPET.
9. Podsumowanie.
CELE
Po szkoleniu uczestnicy:
• wiedzą czym jest WOPFU i IPET;
• znają podstawę prawną tworzenia dokumentów ucznia z orzeczeniem;
• znają obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów;
• potrafią określić zasady opracowania WOPFU;
• potrafią opracować IPET, znają składowe dokumentu;
• wiedzą w jaki sposób ocenić efektywność podejmowanych działań.

Dostęp do kursu jest nielimitowany, co oznacza, że z materiałów można korzystać wielokrotnie w dowolnym czasie.

 

Istnieje możliwość dobrania do kursu drukowanego zaświadczenia, które przesyłane jest pocztą na wskazany w zamówieniu adres.

Prowadząca:
mgr Weronika Kmieciak