Materiał do szkolenia on-line pt. "Uczeń z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)"

0,00

Opis

Po zamówieniu bezpłatnego materiału dodatkowego automatycznie przesyłamy na e-mail prezentację multimedialną ze szkolenia.

Bezpłatny materiał szkoleniowy dostępny będzie do środy 20.10.2021.