Materiał do szkolenia on-line pt. "Multisensoryczna edukacja"

0,00

Opis

Po zamówieniu bezpłatnego materiału dodatkowego automatycznie przesyłamy na e-mail prezentację multimedialną ze szkolenia.

Bezpłatny materiał szkoleniowy dostępny będzie do niedzieli 13.06.2021.