Elektroniczne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line "Jak skutecznie zadbać o komfort dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Dostosowywanie otoczenia do potrzeb i możliwości dziecka"

16,00