Drukowane zaświadczenie "Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka jako czynnik wspomagający osiąganie sukcesów edukacyjnych"

Wystawiamy imienne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu wraz z wykazem treści programowych oraz liczbą zrealizowanych godzin.

22,00