Drukowane zaświadczenie "Jak wspierać w domu i szkole dziecko z diagnozą specyficznych trudności szkolnych?"

Wystawiamy imienne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu wraz z wykazem treści programowych oraz liczbą zrealizowanych godzin.

22,00