Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dzieci?

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych wsparciem rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w różnym wieku.

Kluczowe pytania, na które otrzymacie odpowiedzi w kursie:

  • Jak wspierać dziecko w nazywaniu i okazywaniu emocji?
  • Z czyjej perspektywy i w jakich sytuacjach emocje mogą być odbierane jako trudne?
  • Jakie kompetencje są kluczowe dla rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci?

Program kursu on-line:

– emocjonalność a trudne emocje;
– dlaczego oraz kiedy dziecko sprawia trudności wychowawcze?
– kluczowe umiejętności, których brak powoduje problemy z emocjami i zachowaniem;
– praktyczne rozwiązania „nierozwiązanych” problemów;
– rozwiązywanie problemów wspólnie z dzieckiem;
– strategia rozwiązywania problemów oparta na trzech fazach: empatii, definiowania problemu oraz zaproszenia.

W kursie on-line pt. “Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dzieci?” otrzymujecie:

  • film z nagraniem dwugodzinnego webinaru;
  • skrypt w formacie pdf:

Spis treści
Rozdział 1. Koło emocji
Rozdział 2. Kluczowe umiejętności, których brak powoduje problemy z emocjami i zachowaniem
Rozdział 3. Dlaczego oraz kiedy dziecko sprawia trudności wychowawcze?
Rozdział 4. Trudności, które są wynikiem braku kluczowych umiejętności dziecka
Rozdział 5. Trudności ze słownym wyrażaniem myśli i emocji
Rozdział 6. Strategia rozwiązywania problemów oparta na trzech fazach:
empatii, definiowania problemu oraz zaproszenia
Rozdział 7. Metoda kropek w radzeniu sobie z emocjami

  • dwa scenariusze zajęć autorstwa mgr Karoliny Pol oparte na opowiadaniach o tematyce związanej z rozwojem emocjonalno-społecznym dzieci;
  • kalendarz emocji;
  • opowiadania i karty pracy wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dzieci;
  • imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wraz z wykazem treści programowych w wersji elektronicznej.

Dostęp do kursu jest nielimitowany, co oznacza, że z materiałów można korzystać wielokrotnie w dowolnym czasie.

Poleć znajomym i udostępnij:

Karolina Pol

O prowadzącej:

Właścicielka EduKaPol Szkolenia
z wieloletnim doświadczeniem
w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Pomaga nauczycielom z całej Polski poznawać i stosować innowacyjne metody edukacyjne. Podpowiada jak zaplanować i zorganizować pracę określonymi metodami tak, aby prowadzone przez nauczycieli zajęcia były atrakcyjne, a ich efekty miały wpływ na efektywny
i zintegrowany rozwój uczniów.  

Najnowsze szkolenia:

Bądź na bieżąco: