Jak pomóc dziecku z zaburzeniami lękowymi?

Kurs on-line „Jak pomóc dziecku z zaburzeniami lękowymi?” jest dedykowany rodzicom, opiekunom, nauczycielom, pedagogom, psychologom, specjalistom.

Zaburzenia lękowe u dzieci są coraz bardziej powszechne, dlatego istotne jest zrozumienie mechanizmów tych zaburzeń oraz nauka skutecznych strategii pomocy.

Program: 

1. Czym są zaburzenia lękowe?

2. Aspekty lęku.

3. Rodzaje i objawy zaburzeń lękowych.

4. Dziecko po przebytym stresie.

5. U kogo dziecko może uzyskać pomoc?

6. Postępowanie z dziećmi z zaburzeniami lękowymi – wskazówki.

W kursie on-line otrzymasz:

  • film szkoleniowy w wymiarze 1 godziny zegarowej;
  • prezentację multimedialną;
  • IMIENNE ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU w wersji elektronicznej.

Po szkoleniu uczestnicy:
• wiedzą czym są zaburzenia lękowe i jakie są jego aspekty;
• znają rodzaje zaburzeń lękowych;
• potrafią rozpoznać objawy wybranych zaburzeń lękowych;
• potrafią określić wydarzenia o charakterze stresora i charakterze traumatycznym;
• wiedzą u kogo dziecko może uzyskać pomoc;
• znają wskazówki postępowania z dziećmi z zaburzeniami lękowymi.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, która pozwoli im lepiej zrozumieć świat emocji dziecka z zaburzeniami lękowymi. Ponadto, kurs dostarczy narzędzi do skutecznego wsparcia oraz pokaże, jak budować zdrowe relacje emocjonalne, stymulujące rozwój dziecka.

Dostęp do kursu jest nielimitowany, co oznacza, że z materiałów można korzystać wielokrotnie w dowolnym czasie.

Autorka kursu on-line: mgr Weronika Kmieciak

Weronika Kmieciak z wykształcenia jest pedagogiem, pedagogiem specjalnym, katechetą, terapeutą zajęciowym. Pracuje w szkole podstawowej, gdzie uczy religii, jest pedagogiem szkolnym oraz prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego. Sprawuje opiekę nad Samorządem Szkolnym oraz Szkolnym Kołem PCK. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, wyzwań i możliwości ciągłego rozwoju. W pracy z uczniami wykorzystuje swoją pasję do muzyki, fotografii oraz zainteresowanie TIK.
Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wychowawca w świetlicach środowiskowych oraz nauczyciel wspomagający ucznia z autyzmem. Od wielu lat jest kierownikiem różnych form wypoczynku (kolonie, obozy), co sprawia jej wiele radości i satysfakcji oraz pozwala budować relacje z dziećmi i młodzieżą. W obszarze jej zainteresowań naukowych leży teologia, poradnictwo, psychopedagogika, coaching.

Poleć znajomym i udostępnij:

Karolina Pol

O prowadzącej:

Właścicielka EduKaPol Szkolenia
z wieloletnim doświadczeniem
w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Pomaga nauczycielom z całej Polski poznawać i stosować innowacyjne metody edukacyjne. Podpowiada jak zaplanować i zorganizować pracę określonymi metodami tak, aby prowadzone przez nauczycieli zajęcia były atrakcyjne, a ich efekty miały wpływ na efektywny
i zintegrowany rozwój uczniów.  

Najnowsze szkolenia:

Bądź na bieżąco: