Teczka ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Kurs on-line „Teczka Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” dedykowany jest nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pedagogom specjalnym oraz innym profesjonalistom, którzy są związani z edukacją dzieci i młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE). Kurs dostarcza niezbędnych narzędzi i wiedzy, które będą stanowiły pomoc przy obowiązkowej dokumentacji dotyczącej uczniów ze SPE, którzy uczęszczają do naszej placówki. Kurs skupia […]

Alternatywne metody komunikacji jako wsparcie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi

Czy pracujesz z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i szukasz skutecznych narzędzi komunikacji? Chcesz poszerzyć swoje umiejętności i pomóc dzieciom wyrazić swoje potrzeby i emocje? Czy chciał(a)byś zdobyć głębsze zrozumienie procesów komunikacji oraz odkryć skuteczne alternatywne metody komunikacji? Nasz kurs online jest stworzony dla Ciebie! W kursie on-line „Alternatywne metody komunikacji jako wsparcie w pracy z […]

Bajki terapeutyczne ukojeniem dla dziecka

Czy marzysz o tym, aby pomóc dzieciom przezwyciężyć trudności emocjonalne i stworzyć dla nich magiczny świat, w którym emocje są zrozumiane i akceptowane? Nasz kurs online „Bajki terapeutyczne ukojeniem dla dziecka” wprowadzi Cię w fascynujący świat bajek i wskaże, jak można wykorzystać opowieści jako narzędzie do terapii i rozwoju emocjonalnego dzieci. Kurs skierowany jest do […]

Innowacja pedagogiczna w oparciu o Metodę globalnego czytania Glenna Domana

Innowacja pedagogiczna programowo-metodyczna została opracowana przez mgr Karolinę Pol. Tytuł innowacji pedagogicznej: Słowo o porach roku. Innowacja pedagogiczna w oparciu o Metodę globalnego czytania Glenna Domana Adresatami innowacji są uczniowie edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Głównym celem przygotowanej innowacji pedagogicznej jest: „Nauka czytania przy pomocy Metody globalnego czytania Glenna Domana oraz wprowadzenie słownictwa dotyczącego pór roku, integrując kształcenie […]

Jak napisać, wdrożyć i udokumentować innowację pedagogiczną?

Kurs on-line „Jak napisać, wdrożyć i udokumentować innowację pedagogiczną?” zawiera praktyczne wskazówki dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, dotyczące procedur związanych z wdrażaniem innowacji pedagogicznych. W kursie odpowiadam na pytania: Program kursu on-line: – Innowacja pedagogiczna a Prawo oświatowe.– Rodzaje innowacji pedagogicznych.– Ustalenie procedury wdrażania innowacji pedagogicznej w placówce oświatowej.– Jak dokumentować innowacyjną działalność edukacyjną? W […]

Przyczyny niskiej samooceny u dzieci i podjęcie działań, mających na celu wzmocnienie poczucia wartości dziecka

Kurs on-line „Przyczyny niskiej samooceny u dzieci i podjęcie działań, mających na celu wzmocnienie poczucia wartości dziecka” skierowany jest do nauczycieli, specjalistów oraz rodziców dzieci w każdym wieku. W kursie dowiesz się jakie mogą być przyczyny niskiej samooceny dziecka. Zwrócisz szczególną uwagę na zachowania dziecka, które na to wskazują oraz otrzymasz wskazówki do tego, jakie […]

Awans zawodowy nauczyciela na podstawie zasad obowiązujących od 1 września 2022

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli na drodze awansu zawodowego.  Zarówno do nauczycieli, rozpoczynających drogę awansu, jak i nauczycieli, którzy są w trakcie. Ponadto kurs skierowany jest do dyrektorów oraz mentorów, którzy zobowiązani są, aby doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli mentora oraz członka komisji. W kursie on-line omówione zostały procedury […]

Jak pomóc dziecku z depresją? Kurs on-line

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci w każdym wieku. Program kursu on-line: 1. Czym jest depresja? (wiadomości ogólne, kryteria diagnostyczne)2. Przyczyny depresji.3. Objawy depresji:• cechy depresji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;• cechy depresji u nastolatków.4. Rola nauczyciela i szkoły w procesie leczenia.5. Próba samobójcza na terenie szkoły – procedury.6. Czynniki […]

Zabawy mające na celu budowanie współpracy w grupie rówieśniczej

Kurs on-line zawiera pomysły na zabawy, które rozwiną w dzieciach umiejętność współpracy. Zaproponowane przez autorkę zabawy można przeprowadzić w grupach dzieci w różnym wieku i w różnych okolicznościach. Doskonale sprawdzą się na zajęciach edukacyjnych w przedszkolu i szkole, a także na uroczystościach rodzinnych takich jak np. urodziny. Program kursu on-line: – znaczenie zabawy dla rozwoju […]