Jak pomóc dziecku oswoić złość, aby wesprzeć jego rozwój emocjonalno-społeczny?

Kurs on-line pt. „Jak pomóc dziecku oswoić złość, aby wesprzeć jego rozwój emocjonalno-społeczny?” skierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Program kursu on-line: – oswajanie złości jako kompetencja kluczowa dla rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka;– strategie, jak pomóc dziecku w sytuacji złości;– zabawy służące rozładowaniu trudnych dla dziecka emocji;– […]

Dlaczego warto kształcić u dzieci kompetencje językowe w kontekście rozwoju emocjonalno-społecznego?

Kurs on-line pt. „Dlaczego warto kształcić u dzieci kompetencje językowe w kontekście rozwoju emocjonalno-społecznego?” skierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Program kursu on-line: – kompetencje kluczowe ważne dla rozwoju dziecka;– budowanie językowego obrazu świata;– językowy horyzont poznawczy;– jak skutecznie pomóc dziecku w nazywaniu i rozumieniu emocji? […]

Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji ucznia z orzeczeniem – IPET i WOPFU

Kurs on-line pt. “Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji ucznia z orzeczeniem – IPET i WOPFU” skierowany jest do nauczycieli specjalistów konstruujących wymienione w temacie kursu dokumenty. IPET i WOPFu to niezbędna dokumentacja dla każdego ucznia z orzeczeniem. Zawartość kursu on-line: dwugodzinne nagranie webinaru; materiały szkoleniowe w wersji pdf; wzory WOPFu oraz IPETu; IMIENNE ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W […]

Metoda projektów badawczych

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy w swojej praktyce edukacyjnej wykorzystują innowacyjne metody pracy z uczniami. W kursie on-line otrzymacie praktyczne wskazówki, jak pracować metodą projektu badawczego oraz propozycję przykładowych projektów badawczych. Program kursu on-line: – o metodzie projektów;– metoda projektów a metoda projektów badawczych;– etapy pracy metodą projektów badawczych;– przygotowanie […]

Praktyczne wskazówki jak wprowadzać Metodę globalnego czytania Glenna Domana w grupach przedszkolnych

W kursie on-line otrzymacie praktyczne wskazówki, jak wprowadzać metodę w grupach przedszkolnych. Program kursu on-line: – jak organizować sesje czytania w licznych grupach?;– organizacja przestrzeni i etykiety zgodne z założeniami nauki czytania metodą Domana;– zabawy zainspirowane Metodą globalnego czytania Glenna Domana;– jak sprawdzić efektywność nauki czytania metodą Domana. W kursie on-line otrzymujecie: film z nagraniem […]

Czy fleksyjność języka polskiego jest przeszkodą w nauczaniu dzieci czytania Metodą globalnego czytania Glenna Domana?

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli oraz rodziców, którzy ucząc dzieci czytać metodą całowyrazową poszukują odpowiedzi na pytanie “Czy fleksyjność języka polskiego jest przeszkodą w nauczaniu dzieci czytania Metodą globalnego czytania”? Dzięki kursowi bardziej szczegółowo poznasz założenia Metody globalnego czytania Glenna Domana. Kurs zawiera treści, których nie odnajdziesz w pozostałych kursach dotyczących nauki czytania metodą […]

Jak rozpocząć z dzieckiem naukę czytania Metodą globalnego czytania Glenna Domana?

Kurs on-line skierowany jest do rodziców oraz nauczycieli, którzy chcą rozpocząć z dziećmi naukę czytania całowyrazowego. W kursie on-line otrzymacie praktyczne wskazówki, jak wprowadzać metodę w środowisku domowym oraz obejrzycie zestaw filmów, ukazujących pierwsze dni wprowadzania metody u siedmiomiesięcznego Bartka. Program kursu on-line: – W jakim wieku można rozpocząć z dzieckiem naukę czytania Metodą globalnego […]

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dzieci?

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych wsparciem rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w różnym wieku. Kluczowe pytania, na które otrzymacie odpowiedzi w kursie: Jak wspierać dziecko w nazywaniu i okazywaniu emocji? Z czyjej perspektywy i w jakich sytuacjach emocje mogą być odbierane jako trudne? Jakie kompetencje są kluczowe […]

Metoda globalnego czytania Glenna Domana

Nasze najpopularniejsze szkolenie również w wersji on-line! W ramach kursu otrzymujecie nielimitowany dostęp do materiałów: trzygodzinny podcast, czyli audio nagrane na jednym ze szkoleń stacjonarnych; pdf z zapisem treści metodycznych, które omawiam na szkoleniach stacjonarnych wg programu:– metoda globalnego czytania Glenna Domana w kontekście edukacji XXI wieku w Polsce;– wszechstronny rozwój dziecka poprzez działania wykorzystujące […]

Matematyka intuicyjna

Matematyka intuicyjna w opracowaniu mgr Karoliny Pol jako metoda przeprowadzania dziecka przez procesod myślenia konkretnego po myślenie abstrakcyjne Pierwszy w Polsce kurs on-line na temat Matematyki intuicyjnej opracowany przez mgr Karolinę Pol! W kursie on-line z Matematyki intuicyjnej otrzymujecie: film, stanowiący nagranie dwugodzinnego webinaru; pdf z zapisem procesu metodycznego: Spis treściRozdział 1. Matematyka intuicyjna a zintegrowany […]