Nowe spojrzenie na Autyzm i zespół Aspergera (wg ICD-11)

Kurs on-line pt. “Nowe spojrzenie na Autyzm i zespół Aspergera (wg ICD-11)” dedykowany jest zarówno nauczycielom, specjalistom z dziedziny zdrowia i edukacji, jak i rodzicom oraz opiekunom osób rozwijających się w spektrum autyzmu. Kurs zapewnia kompleksowe i aktualne informacje zgodne z najnowszą wersją Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11). Kurs ten jest nie tylko doskonałym […]

Etapy rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci od 0 do 10 lat

Kurs on-line pt. “Etapy rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci od 0 do 10 lat” skupia się na fascynującej podróży przez etapy rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku od 0 do 10 lat. Ten kurs jest idealny zarówno dla rodziców, jak i profesjonalistów pracujących z dziećmi, dostarczając wiedzy, narzędzi i strategii, które pomogą zrozumieć i wspierać integralny rozwój młodych […]

Uczeń z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)

Kurs on-line „Uczeń z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)” jest dedykowany nauczycielom, pedagogom, terapeutom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w edukację dzieci z FAS. FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy, to zespół wad wrodzonych, które wynikają z narażenia płodu na alkohol w czasie ciąży. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mogą doświadczać różnorodnych trudności w nauce, zachowaniu i społecznych interakcjach. […]

Jak pomóc dziecku z zaburzeniami lękowymi?

Kurs on-line „Jak pomóc dziecku z zaburzeniami lękowymi?” jest dedykowany rodzicom, opiekunom, nauczycielom, pedagogom, psychologom, specjalistom. Zaburzenia lękowe u dzieci są coraz bardziej powszechne, dlatego istotne jest zrozumienie mechanizmów tych zaburzeń oraz nauka skutecznych strategii pomocy. Program:  1. Czym są zaburzenia lękowe? 2. Aspekty lęku. 3. Rodzaje i objawy zaburzeń lękowych. 4. Dziecko po przebytym […]

Jak pomóc dziecku z zaburzeniami tikowymi?

Zaburzenia tikowe to neurologiczne schorzenia, które wpływają na życie wielu dzieci i ich rodzin. Ten kurs on-line został stworzony z myślą o rodzicach, opiekunach, nauczycielach i profesjonalistach pracujących z dziećmi, którzy chcą zrozumieć zaburzenia tikowe i nauczyć się, jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z nimi. Podczas tego kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zaburzeń […]

Teczka ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Kurs on-line „Teczka Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” dedykowany jest nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pedagogom specjalnym oraz innym profesjonalistom, którzy są związani z edukacją dzieci i młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE). Kurs dostarcza niezbędnych narzędzi i wiedzy, które będą stanowiły pomoc przy obowiązkowej dokumentacji dotyczącej uczniów ze SPE, którzy uczęszczają do naszej placówki. Kurs skupia […]

Alternatywne metody komunikacji jako wsparcie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi

Czy pracujesz z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i szukasz skutecznych narzędzi komunikacji? Chcesz poszerzyć swoje umiejętności i pomóc dzieciom wyrazić swoje potrzeby i emocje? Czy chciał(a)byś zdobyć głębsze zrozumienie procesów komunikacji oraz odkryć skuteczne alternatywne metody komunikacji? Nasz kurs online jest stworzony dla Ciebie! W kursie on-line „Alternatywne metody komunikacji jako wsparcie w pracy z […]

Bajki terapeutyczne ukojeniem dla dziecka

Czy marzysz o tym, aby pomóc dzieciom przezwyciężyć trudności emocjonalne i stworzyć dla nich magiczny świat, w którym emocje są zrozumiane i akceptowane? Nasz kurs online „Bajki terapeutyczne ukojeniem dla dziecka” wprowadzi Cię w fascynujący świat bajek i wskaże, jak można wykorzystać opowieści jako narzędzie do terapii i rozwoju emocjonalnego dzieci. Kurs skierowany jest do […]

Innowacja pedagogiczna w oparciu o Metodę globalnego czytania Glenna Domana

Innowacja pedagogiczna programowo-metodyczna została opracowana przez mgr Karolinę Pol. Tytuł innowacji pedagogicznej: Słowo o porach roku. Innowacja pedagogiczna w oparciu o Metodę globalnego czytania Glenna Domana Adresatami innowacji są uczniowie edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Głównym celem przygotowanej innowacji pedagogicznej jest: „Nauka czytania przy pomocy Metody globalnego czytania Glenna Domana oraz wprowadzenie słownictwa dotyczącego pór roku, integrując kształcenie […]

Jak napisać, wdrożyć i udokumentować innowację pedagogiczną?

Kurs on-line „Jak napisać, wdrożyć i udokumentować innowację pedagogiczną?” zawiera praktyczne wskazówki dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, dotyczące procedur związanych z wdrażaniem innowacji pedagogicznych. W kursie odpowiadam na pytania: Program kursu on-line: – Innowacja pedagogiczna a Prawo oświatowe.– Rodzaje innowacji pedagogicznych.– Ustalenie procedury wdrażania innowacji pedagogicznej w placówce oświatowej.– Jak dokumentować innowacyjną działalność edukacyjną? W […]