Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji ucznia z orzeczeniem – IPET i WOPFU

Kurs on-line pt. “Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji ucznia z orzeczeniem – IPET i WOPFU” skierowany jest do nauczycieli specjalistów konstruujących wymienione w temacie kursu dokumenty. IPET i WOPFu to niezbędna dokumentacja dla każdego ucznia z orzeczeniem. Zawartość kursu on-line: dwugodzinne nagranie webinaru; materiały szkoleniowe w wersji pdf; wzory WOPFu oraz IPETu; IMIENNE ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W […]

Metoda projektów badawczych

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy w swojej praktyce edukacyjnej wykorzystują innowacyjne metody pracy z uczniami. W kursie on-line otrzymacie praktyczne wskazówki, jak pracować metodą projektu badawczego oraz propozycję przykładowych projektów badawczych. Program kursu on-line: – o metodzie projektów;– metoda projektów a metoda projektów badawczych;– etapy pracy metodą projektów badawczych;– przygotowanie […]

Praktyczne wskazówki jak wprowadzać Metodę globalnego czytania Glenna Domana w grupach przedszkolnych

W kursie on-line otrzymacie praktyczne wskazówki, jak wprowadzać metodę w grupach przedszkolnych. Program kursu on-line: – jak organizować sesje czytania w licznych grupach?;– organizacja przestrzeni i etykiety zgodne z założeniami nauki czytania metodą Domana;– zabawy zainspirowane Metodą globalnego czytania Glenna Domana;– jak sprawdzić efektywność nauki czytania metodą Domana. W kursie on-line otrzymujecie: film z nagraniem […]

Czy fleksyjność języka polskiego jest przeszkodą w nauczaniu dzieci czytania Metodą globalnego czytania Glenna Domana?

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli oraz rodziców, którzy ucząc dzieci czytać metodą całowyrazową poszukują odpowiedzi na pytanie “Czy fleksyjność języka polskiego jest przeszkodą w nauczaniu dzieci czytania Metodą globalnego czytania”? Dzięki kursowi bardziej szczegółowo poznasz założenia Metody globalnego czytania Glenna Domana. Kurs zawiera treści, których nie odnajdziesz w pozostałych kursach dotyczących nauki czytania metodą […]

Jak rozpocząć z dzieckiem naukę czytania Metodą globalnego czytania Glenna Domana?

Kurs on-line skierowany jest do rodziców oraz nauczycieli, którzy chcą rozpocząć z dziećmi naukę czytania całowyrazowego. W kursie on-line otrzymacie praktyczne wskazówki, jak wprowadzać metodę w środowisku domowym oraz obejrzycie zestaw filmów, ukazujących pierwsze dni wprowadzania metody u siedmiomiesięcznego Bartka. Program kursu on-line: – W jakim wieku można rozpocząć z dzieckiem naukę czytania Metodą globalnego […]

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dzieci?

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych wsparciem rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w różnym wieku. Kluczowe pytania, na które otrzymacie odpowiedzi w kursie: Jak wspierać dziecko w nazywaniu i okazywaniu emocji? Z czyjej perspektywy i w jakich sytuacjach emocje mogą być odbierane jako trudne? Jakie kompetencje są kluczowe […]

Awans zawodowy nauczyciela na podstawie aktualnych aktów prawnych

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli ubiegających się o uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego.  Zarówno do nauczycieli, rozpoczynających drogę awansu zawodowego, jak i nauczycieli, którzy są w trakcie trwania stażu. Ponadto kurs skierowany jest do opiekunów stażu, którzy zobowiązani są, aby doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu. Do kursu […]

Metoda globalnego czytania Glenna Domana

Nasze najpopularniejsze szkolenie również w wersji on-line! W ramach kursu otrzymujecie nielimitowany dostęp do materiałów: trzygodzinny podcast, czyli audio nagrane na jednym ze szkoleń stacjonarnych; pdf z zapisem treści metodycznych, które omawiam na szkoleniach stacjonarnych wg programu:– metoda globalnego czytania Glenna Domana w kontekście edukacji XXI wieku w Polsce;– wszechstronny rozwój dziecka poprzez działania wykorzystujące […]

Matematyka intuicyjna

Matematyka intuicyjna w opracowaniu mgr Karoliny Pol jako metoda przeprowadzania dziecka przez procesod myślenia konkretnego po myślenie abstrakcyjne Pierwszy w Polsce kurs on-line na temat Matematyki intuicyjnej opracowany przez mgr Karolinę Pol! W kursie on-line z Matematyki intuicyjnej otrzymujecie: film, stanowiący nagranie dwugodzinnego webinaru; pdf z zapisem procesu metodycznego: Spis treściRozdział 1. Matematyka intuicyjna a zintegrowany […]

Komunikacja interpersonalna między nauczycielem a rodzicem

Innowacyjna formuła kursu on-line! Kurs w formie odcinków video obudowany materiałami dodatkowymi do pobrania! To łącznie 4 godziny dydaktyczne, a 3 godziny zegarowe kursu! Posłuchaj zapowiedzi kursu: Kurs zawiera niemilitowany dostęp do: aż 25 odcinków video: Odc. 0. Zapowiedź Odc. 1. Co dzieje się z informacjami? Odc. 2. W jaki sposób precyzyjnie przekazywać komunikaty? – […]