Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Program kursu on-line: 1. Czym są trudności w uczeniu się matematyki?• Definicja dyskalkulii.• Kryteria diagnostyczne – najnowsze spojrzenie.• Diagnoza w poradni psychologiczno – pedagogicznej.2. Przyczyny dyskalkulii.3. Objawy dyskalkulii.4. Trudności występujące u ucznia z dyskalkulią.5. Praca z uczniem z dyskalkulią – […]

Uczeń z trudnościami w czytaniu (dysleksja)

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci z trudnościami w czytaniu. Program kursu on-line: 1. Czym są trudności w uczeniu się?• Szerokie i wąskie ujęcie dysleksji.• Kryteria diagnostyczne – najnowsze spojrzenie.• Diagnoza w poradni psychologiczno – pedagogicznej.2. Przyczyny i objawy dysleksji.3. Trudności występujące u ucznia z dysleksją.4. Praca z uczniem z dysleksją – […]

Uczeń z afazją w przedszkolu i szkole

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci z afazją. Program kursu on-line: 1. Czym jest afazja? (diagnoza; kryteria) 2. Przyczyny i objawy afazji. 3. Edukacja ucznia z afazją (dokumentacja; indywidualizacja). 4. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem z afazją. 5. Dostosowanie form i metod do potrzeb ucznia. 6. Rewalidacja […]

Komunikacja z dzieckiem z wykorzystaniem elementów Porozumienia bez przemocy

Kurs on-line pt. „Komunikacja z dzieckiem z wykorzystaniem elementów Porozumienia bez przemocy” skierowany jest do nauczycieli, jak i do rodziców dzieci w każdym wieku. Program kursu on-line: 1. Definicja komunikacji.2. Rola empatii w komunikacji.3. Czym jest „Porozumienie bez przemocy”?4. Blokady w komunikacji.5. Dbanie o siebie jako niezbędny element dobrej komunikacji z dzieckiem.6. Budowanie komunikatów wg […]

Jak pomóc dziecku oswoić złość, aby wesprzeć jego rozwój emocjonalno-społeczny?

Kurs on-line pt. „Jak pomóc dziecku oswoić złość, aby wesprzeć jego rozwój emocjonalno-społeczny?” skierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Program kursu on-line: – oswajanie złości jako kompetencja kluczowa dla rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka;– strategie, jak pomóc dziecku w sytuacji złości;– zabawy służące rozładowaniu trudnych dla dziecka emocji;– […]

Dlaczego warto kształcić u dzieci kompetencje językowe w kontekście rozwoju emocjonalno-społecznego?

Kurs on-line pt. „Dlaczego warto kształcić u dzieci kompetencje językowe w kontekście rozwoju emocjonalno-społecznego?” skierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Program kursu on-line: – kompetencje kluczowe ważne dla rozwoju dziecka;– budowanie językowego obrazu świata;– językowy horyzont poznawczy;– jak skutecznie pomóc dziecku w nazywaniu i rozumieniu emocji? […]

Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji ucznia z orzeczeniem – IPET i WOPFU

Kurs on-line pt. “Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji ucznia z orzeczeniem – IPET i WOPFU” skierowany jest do nauczycieli specjalistów konstruujących wymienione w temacie kursu dokumenty. IPET i WOPFu to niezbędna dokumentacja dla każdego ucznia z orzeczeniem. Zawartość kursu on-line: dwugodzinne nagranie webinaru; materiały szkoleniowe w wersji pdf; wzory WOPFu oraz IPETu; IMIENNE ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W […]

Metoda projektów badawczych

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy w swojej praktyce edukacyjnej wykorzystują innowacyjne metody pracy z uczniami. W kursie on-line otrzymacie praktyczne wskazówki, jak pracować metodą projektu badawczego oraz propozycję przykładowych projektów badawczych. Program kursu on-line: – o metodzie projektów;– metoda projektów a metoda projektów badawczych;– etapy pracy metodą projektów badawczych;– przygotowanie […]

Praktyczne wskazówki jak wprowadzać Metodę globalnego czytania Glenna Domana w grupach przedszkolnych

W kursie on-line otrzymacie praktyczne wskazówki, jak wprowadzać metodę w grupach przedszkolnych. Program kursu on-line: – jak organizować sesje czytania w licznych grupach?;– organizacja przestrzeni i etykiety zgodne z założeniami nauki czytania metodą Domana;– zabawy zainspirowane Metodą globalnego czytania Glenna Domana;– jak sprawdzić efektywność nauki czytania metodą Domana. W kursie on-line otrzymujecie: film z nagraniem […]

Czy fleksyjność języka polskiego jest przeszkodą w nauczaniu dzieci czytania Metodą globalnego czytania Glenna Domana?

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli oraz rodziców, którzy ucząc dzieci czytać metodą całowyrazową poszukują odpowiedzi na pytanie “Czy fleksyjność języka polskiego jest przeszkodą w nauczaniu dzieci czytania Metodą globalnego czytania”? Dzięki kursowi bardziej szczegółowo poznasz założenia Metody globalnego czytania Glenna Domana. Kurs zawiera treści, których nie odnajdziesz w pozostałych kursach dotyczących nauki czytania metodą […]