Awans zawodowy nauczyciela na podstawie zasad obowiązujących od 1 września 2022

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli na drodze awansu zawodowego.  Zarówno do nauczycieli, rozpoczynających drogę awansu, jak i nauczycieli, którzy są w trakcie. Ponadto kurs skierowany jest do dyrektorów oraz mentorów, którzy zobowiązani są, aby doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli mentora oraz członka komisji.

W kursie on-line omówione zostały procedury awansu zawodowego nauczycieli obowiązujące od 1 września 2022 roku, uwzględniając również przepisy przejściowe.

Program kursu:

 • obowiązująca postawa prawna związana z awansem zawodowym nauczyciela;
 • przepisy i procedury dotyczące oceny pracy nauczycieli;
 • docelowa ścieżka awansu zawodowego nauczyciela od 1 września 2022 r.;
 • zadania i obowiązki nauczycieli w awansie oraz mentora;
 • przepisy przejściowe.

Materiały dołączone do kursu:

 • film szkoleniowy;
 • prezentacja multimedialna ze schematami graficznymi procedur;
 • obowiązujące akty prawne;
 • kilkunastostronicowy skrypt;
 • planery z propozycją realizacji zadań obowiązujących nauczycieli kontraktowych i mianowanych (dla osób, których obowiązują przepisy przejściowe)
 • kalendarz zrealizowanych szkoleń.

KAŻDY UCZESTNIK KURSU OTRZYMUJE ELEKTRONICZNE IMIENNE ZAŚWIADCZENIE Z WYKAZEM TREŚCI PROGRAMOWYCH.

Po szkoleniu uczestnicy:

 • znają podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli;
 • znają procedury dotyczące nowej ścieżki awansu zawodowego;
 • znają przepisy przejściowe;
 • wiedzą, jakie zastosowanie mają przepisy w placówkach publicznych i niepublicznych;
 • znają zasady oceny pracy nauczycieli;
 • wiedzą, jakie są zadania dyrektora w stosunku do nauczycieli w awansie;
 • wiedzą, jakie są zadania mentora;
 • znają zadania nauczycieli początkujących;
 • wiedzą, jakie zastosowanie mają przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

Dostęp do kursu jest nielimitowany, co oznacza, że z materiałów można korzystać wielokrotnie w dowolnym czasie.

Istnieje możliwość dobrania do kursu drukowanego zaświadczenia, które przesyłane jest pocztą na wskazany w zamówieniu adres.

Autorka kursu on-line: mgr Karolina Pol.

Poleć znajomym i udostępnij:

Karolina Pol

O prowadzącej:

Właścicielka EduKaPol Szkolenia
z wieloletnim doświadczeniem
w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Pomaga nauczycielom z całej Polski poznawać i stosować innowacyjne metody edukacyjne. Podpowiada jak zaplanować i zorganizować pracę określonymi metodami tak, aby prowadzone przez nauczycieli zajęcia były atrakcyjne, a ich efekty miały wpływ na efektywny
i zintegrowany rozwój uczniów.  

Najnowsze szkolenia:

Bądź na bieżąco: