Bajki terapeutyczne ukojeniem dla dziecka

Czy marzysz o tym, aby pomóc dzieciom przezwyciężyć trudności emocjonalne i stworzyć dla nich magiczny świat, w którym emocje są zrozumiane i akceptowane? Nasz kurs online „Bajki terapeutyczne ukojeniem dla dziecka” wprowadzi Cię w fascynujący świat bajek i wskaże, jak można wykorzystać opowieści jako narzędzie do terapii i rozwoju emocjonalnego dzieci. Kurs skierowany jest do […]

Innowacja pedagogiczna w oparciu o Metodę globalnego czytania Glenna Domana

Innowacja pedagogiczna programowo-metodyczna została opracowana przez mgr Karolinę Pol. Tytuł innowacji pedagogicznej: Słowo o porach roku. Innowacja pedagogiczna w oparciu o Metodę globalnego czytania Glenna Domana Adresatami innowacji są uczniowie edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Głównym celem przygotowanej innowacji pedagogicznej jest: „Nauka czytania przy pomocy Metody globalnego czytania Glenna Domana oraz wprowadzenie słownictwa dotyczącego pór roku, integrując kształcenie […]

Jak napisać, wdrożyć i udokumentować innowację pedagogiczną?

Kurs on-line „Jak napisać, wdrożyć i udokumentować innowację pedagogiczną?” zawiera praktyczne wskazówki dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, dotyczące procedur związanych z wdrażaniem innowacji pedagogicznych. W kursie odpowiadam na pytania: Program kursu on-line: – Innowacja pedagogiczna a Prawo oświatowe.– Rodzaje innowacji pedagogicznych.– Ustalenie procedury wdrażania innowacji pedagogicznej w placówce oświatowej.– Jak dokumentować innowacyjną działalność edukacyjną? W […]

Przyczyny niskiej samooceny u dzieci i podjęcie działań, mających na celu wzmocnienie poczucia wartości dziecka

Kurs on-line „Przyczyny niskiej samooceny u dzieci i podjęcie działań, mających na celu wzmocnienie poczucia wartości dziecka” skierowany jest do nauczycieli, specjalistów oraz rodziców dzieci w każdym wieku. W kursie dowiesz się jakie mogą być przyczyny niskiej samooceny dziecka. Zwrócisz szczególną uwagę na zachowania dziecka, które na to wskazują oraz otrzymasz wskazówki do tego, jakie […]

Awans zawodowy nauczyciela na podstawie zasad obowiązujących od 1 września 2022

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli na drodze awansu zawodowego.  Zarówno do nauczycieli, rozpoczynających drogę awansu, jak i nauczycieli, którzy są w trakcie. Ponadto kurs skierowany jest do dyrektorów oraz mentorów, którzy zobowiązani są, aby doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli mentora oraz członka komisji. W kursie on-line omówione zostały procedury […]

Awans zawodowy nauczyciela na podstawie zasad obowiązujących od 1 września 2022

Obejrzyj film szkoleniowy (otrzymujesz do niego nielimitowany dostęp): Aktualnie obowiązujące akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) Rozdział 3a ustawy z dnia 26 styczna 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984)Nowe przepisy obowiązują od 1 września […]