Uczeń z trudnościami w pisaniu (dysortografia, dysgrafia)

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci z trudnościami w pisaniu. Program kursu on-line: 1. Czym są trudności w pisaniu?• Definicja dysortografii i dysgrafii.• Kryteria diagnostyczne – najnowsze spojrzenie.• Diagnoza w poradni psychologiczno – pedagogicznej.2. Przyczyny dysortografii i dysgrafii.3. Objawy dysortografii i dysgrafii.4. Praca z uczniem z dysortografią i dysgrafią – metody, formy, […]

Uczeń z trudnościami w pisaniu (dysortografia, dysgrafia)

Należy wykupić dostęp. Poniższe szkolenie widoczne jest tylko dla osób, które wykupiły dostęp do niego. Wszystkie szkolenia online możesz zakupić w naszym sklepie internetowym. Jeżeli zakupiłeś już to szkolenie i widzisz ten komunikat – oznacza to, że Twoje zamówienie jest przetwarzane, spróbuj proszę za 15 minut. Jeżeli w dalszym ciągu nie widzisz treści szkolenia – […]

Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Program kursu on-line: 1. Czym są trudności w uczeniu się matematyki?• Definicja dyskalkulii.• Kryteria diagnostyczne – najnowsze spojrzenie.• Diagnoza w poradni psychologiczno – pedagogicznej.2. Przyczyny dyskalkulii.3. Objawy dyskalkulii.4. Trudności występujące u ucznia z dyskalkulią.5. Praca z uczniem z dyskalkulią – […]

Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)

Należy wykupić dostęp. Poniższe szkolenie widoczne jest tylko dla osób, które wykupiły dostęp do niego. Wszystkie szkolenia online możesz zakupić w naszym sklepie internetowym. Jeżeli zakupiłeś już to szkolenie i widzisz ten komunikat – oznacza to, że Twoje zamówienie jest przetwarzane, spróbuj proszę za 15 minut. Jeżeli w dalszym ciągu nie widzisz treści szkolenia – […]

Uczeń z trudnościami w czytaniu (dysleksja)

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci z trudnościami w czytaniu. Program kursu on-line: 1. Czym są trudności w uczeniu się?• Szerokie i wąskie ujęcie dysleksji.• Kryteria diagnostyczne – najnowsze spojrzenie.• Diagnoza w poradni psychologiczno – pedagogicznej.2. Przyczyny i objawy dysleksji.3. Trudności występujące u ucznia z dysleksją.4. Praca z uczniem z dysleksją – […]

Uczeń z trudnościami w czytaniu (dysleksja)

Należy wykupić dostęp. Poniższe szkolenie widoczne jest tylko dla osób, które wykupiły dostęp do niego. Wszystkie szkolenia online możesz zakupić w naszym sklepie internetowym. Jeżeli zakupiłeś już to szkolenie i widzisz ten komunikat – oznacza to, że Twoje zamówienie jest przetwarzane, spróbuj proszę za 15 minut. Jeżeli w dalszym ciągu nie widzisz treści szkolenia – […]

Uczeń z afazją w przedszkolu i szkole

Kurs on-line skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci z afazją. Program kursu on-line: 1. Czym jest afazja? (diagnoza; kryteria) 2. Przyczyny i objawy afazji. 3. Edukacja ucznia z afazją (dokumentacja; indywidualizacja). 4. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem z afazją. 5. Dostosowanie form i metod do potrzeb ucznia. 6. Rewalidacja […]

Uczeń z afazją w przedszkolu i szkole

Należy wykupić dostęp. Poniższe szkolenie widoczne jest tylko dla osób, które wykupiły dostęp do niego. Wszystkie szkolenia online możesz zakupić w naszym sklepie internetowym. Jeżeli zakupiłeś już to szkolenie i widzisz ten komunikat – oznacza to, że Twoje zamówienie jest przetwarzane, spróbuj proszę za 15 minut. Jeżeli w dalszym ciągu nie widzisz treści szkolenia – […]

Komunikacja z dzieckiem z wykorzystaniem elementów Porozumienia bez przemocy

Kurs on-line pt. „Komunikacja z dzieckiem z wykorzystaniem elementów Porozumienia bez przemocy” skierowany jest do nauczycieli, jak i do rodziców dzieci w każdym wieku. Program kursu on-line: 1. Definicja komunikacji.2. Rola empatii w komunikacji.3. Czym jest „Porozumienie bez przemocy”?4. Blokady w komunikacji.5. Dbanie o siebie jako niezbędny element dobrej komunikacji z dzieckiem.6. Budowanie komunikatów wg […]

Komunikacja z dzieckiem z wykorzystaniem elementów Porozumienia bez przemocy

Należy wykupić dostęp. Poniższe szkolenie widoczne jest tylko dla osób, które wykupiły dostęp do niego. Wszystkie szkolenia online możesz zakupić w naszym sklepie internetowym. Jeżeli zakupiłeś już to szkolenie i widzisz ten komunikat – oznacza to, że Twoje zamówienie jest przetwarzane, spróbuj proszę za 15 minut. Jeżeli w dalszym ciągu nie widzisz treści szkolenia – […]